Tüketici Hukuku Avukatı

Tüketici hukuku avukatı, tüketicilerin ürün veya hizmetlerin satın alınması süreçleriyle ilgili yaşadıkları problemlerde destek olan, dava süreçlerini yürüten, yetkili kurumlara gerekli başvuru süreçlerini gerçekleştiren kişidir. Tüketiciler bir alışveriş süreci sonrasında yetkili firmaya ulaşabilmek için tüketici hukuku avukatlarımızdan destek isteyebilirler.

Tüketici avukatı  tüm bunlara ek olarak tüketici mahkemeleri ve hakem heyetlerine başvuru süreçlerinde sizlere destek olur. Tamir işlemi, iade süreci, ürün değiştirme süreci ve tazminat gibi tüm konularda tüketiciler avukatlarımızdan destek alabilir.

Türkiye’de son yıllarda tüketici haklarının korunması üzerinde etkin adımlar atılmaya başladı. Tüketici hukuku avukatlarımız sizlerin bir ürün ya da hizmet alımı konusunda yaşadığı tüm mağduriyetlerin giderilmesinde yasal süreçlerde destek oluyoruz.

İşletmeler de tüketicileriyle ilişkileri ve tüketici politikaları konusunda tüketici hukuku avukatlarımızdan danışmanlık hizmeti alabilirler.

Tüketici Hukuku Avukatı Görevleri Nelerdir?

Büromuzda görev yapan tüketici hukuku avukatları tüketici hakları konusunda sizlere yardımcı oluyor. Tüketici Hakları Hakem Heyeti başvuru süreci, taleplerin kabulünden sonraki süreçlerin yürütülmesi, talebin kabul edilmemesi durumunda Tüketici Mahkemelerine dava açma ve davanın takibi gibi konularda bizlerden destek alabilirsiniz.

Tüketici hukuku avukatı olarak sizlere şu konularda yardımcı oluyoruz;

  • Tüketici hakları mevzuatlarına uygun olarak dava ve başvuru süreçlerinde bizlere danışabilirsiniz.
  • Müşteri ilişkileri, tip sözleşmesi gibi konularda bilgi almak amacıyla danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.
  • İşletmelere garanti belgesi, etiket veya sözleşmelerin hazırlanması sürecinde yardımcı oluyoruz.
  • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve tüketici-işletme uyuşmazlıklarının çözüm süreçlerinde başvuru, danışmanlık ve dava takibi yapıyoruz.
  • Abonelik sistemi oluşturma, bakım ve destek ağlarına yönelik iş ve işlemlerde bize başvurabilirsiniz.
  • Tüketici taraflı olarak hakem heyeti başvuru sürecini başlatıyor ve yürütüyoruz.
  • İşletmenize bayilik ve distribütörlük ilişkilerinde yasal konularda danışmanlık hizmeti veriyoruz.
  • Tüketici Mahkemesi dava açılması ve davaların takip edilmesi sürecini gerçekleştiriyoruz.
  • Harici gayrimenkul satışlarının yapılmasıyla ilgili dava takiplerini tüketici avukatlarımız sizin yerinize gerçekleştiriyor.

Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur?

Tüketici Hakem Heyeti bir tüketici tarafından satın alınan mal ya da hizmetle ilgili satıcıyla anlaşmazlık yaşanması durumunsa kısa süre içinde çözüm sağlanması adına tüketiciler tarafından başvurulabilecek aracı bir kurumdur.

Tüketicilerin taraf olduğu her türlü sözleşme, satış sonrası destek, garanti belgesi gibi durumlara ilişkin anlaşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyeti karar vermeye yetkilidir.  Tüketici işlemleri olarak bu heyete başvurabilirsiniz. Kanunda belirtilen maddi sınırı taşıyan konularda heyet değerlendirme yapmaktadır.

Tacir statüsünde olan kişilerde ticari faaliyetleri için Tüketici Hakem Heyeti başvurusu yapılamaz. Kanunda aksi bir durum belirtilmedikçe ayıplı mal ve hizmet için 2 yıl zamanaşımı süresi vardır. Malın tüketiciye teslim edilmesi veya hizmetin ifa edilmesiyle bu süre başlar.  Sözleşmede zaman aşımı süresi taraflarca belirlenebilir. Ancak bu süre 2 yıldan daha kısa olarak belirlenemez. Ağır kusur ya da hileyle kusur gizleme durumunda başvuruda zaman aşımı aranmamaktadır.

Tüketici Hakem Heyeti başvuruları dilekçe üzerinden yapılır. Tarafların kimlik bilgileri, resmi adresleri, unvanları, iletişim bilgileri, uyuşmazlık konusu, başvuru sahibinin seçimlik hak tercihi yazılır.  Mal ve hizmete ait fatura, fiş, sözleşme, görsel, video gibi  kanıtlar sunulması gerekiyor. 

Dilekçe heyete tüketici tarafından götürülebilir, posta yoluyla gönderilebilir ya da TÜBİS sistem üzerinden ulaştırılabilir. Başvuru süreci tamamen ücretsizdir. Bu süreçte tüketici hukuku avukatı olarak sizlere danışmanlık ve temsil desteği veriyoruz.

Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır?

Tüketicilerin tüketici mahkemesine dava açması için öncelikle tüm yasal yolları denemesi ve hak kaybını ortadan kaldıracak bir çözüm bulamaması gerekiyor. Tüketici Hakem Heyeti başvurusundan istediğiniz sonuç çıkmaması durumunda tüketici mahkemesine başvurabilirsiniz.

Tüketiciler ikamet ettikleri yerdeki tüketici mahkemelerine dava açabilirler.  Davanın açılabilmesi için Tüketici Hakem Heyeti başvurusu yapılmış olmalıdır. Heyet tarafından aleyhinizde karar verilirse en az 15 gün içinde tüketici mahkemesine dava açma hakkınız bulunuyor.

Anlaşmazlıklar büyükşehir statüsü olmayan ilçe veya il merkezleri içindeyse ve 8380 TL üzerindeyse Tüketici Hakem Heyeti başvurusu olmadan direkt tüketici mahkemesine başvurabilirsiniz.  Ayrıca büyükşehir statüsüne bağlı il merkezlerinde 8480 TL’den fazla olan anlaşmazlıklarda da aynı durum geçerlidir.

Tüketici mahkemesi başvurusundan sonra dosya sayısı ve dava durumuna göre sonuçlanma süresi değişir.  Bir dava ortalama 6-12 ay içinde sonuçlanır. Alınan karar sonrasında tüketici olarak temyiz ve istinaf hakkınız vardır.  Tüketici mahkemelerine başvuru konusunda bizlerden destek alabilirsiniz.