Arabuluculuk Avukatı

Arabuluculuk avukatı, özel hukuk alanında gerçekleşen bir uyuşmazlıkta tarafların özgür iradesiyle seçilen üçüncü kişi olan avukattır.  Bu süreçte tarafsız ve arabuluculuk alanında uzman bir kişi seçilir.  Arabulucu olan avukatın hakemliğinde dava açılma sürecinden önce ya da dava sürecinde anlaşmazlık çözülür. 

Arabuluculuk yöntemi anlaşmazlıkların mahkeme dışında hızlı ve kesin şekilde çözülmesine yönelik başvurulan bir işlemdir. Mahkemelerin yükünün artması ve özellikle büyük şehirlerde anlaşmazlık oranının artmasına bağlı olarak iş yükü, dava süreci sonuçlanma süreci artmaktadır. Mahkemelerin yükünü azaltabilmek adına uyuşmazlıkların çözümünde en çok kullanılan yöntemlerden biri arabuluculuktur.

Arabulucu tarafların bir uyuşmazlığı halinde kanunlar çerçevesinde uyuşmazlığı çözer. Bu süreçte sistematik teknikler kullanılır. Taraflar çözüm için müzakere ve görüşmelerle bir araya getirir. Süreç boyunca arabulucu tarafların iletişim kurmasını, anlaşmasını ve çözüm üretmesini tarafsız bir şekilde sağlar.

Büromuzda yetkili arabulucu olarak görev yapan avukatlarımıza uyuşmazlıklarınızın hızlı, sorunsuz ve kanunlar çerçevesinde kısa sürede çözülmesi adına başvurabilirsiniz.  Arabuluculuk görüşmeleri öncesinde ve sırasında danışmanlık hizmetlerimizden de yararlanabilirsiniz.

Arabuluculuk Türleri Nelerdir?

Türk kanunlarına göre arabuluculuk bazı durumlarda zorunlu olarak yapılmalıdır. Yani bazı durumlarda mahkemeye gitmeden önce tarafların tarafsız bir arabulucuya gitmeleri zorunludur. Bazı durumlarda da taraflar isteğe bağlı olarak arabulucuya başvurabilir.

Arabuluculuk türleri şöyledir;

İhtiyarı Arabuluculuk: Hukuk çerçevesinde tarafların isteğe bağlı olarak arabuluculuk desteği almasıdır. İhtiyarı isteğe bağlı olarak tanımlanmaktadır. Özel hukuk kapsamındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi sürecinde tarafların dava açmasından önce ya da dava açılmasından sonra kendi istekleriyle destek almalarıdır.  Bazı durumlarda mahkeme de tarafları isteğe bağlı arabuluculuk makamına davet edebilir.

Zorunlu Arabuluculuk: Tarafların uyuşmazlık durumlarında mahkemeye gitmeden önce gitmelerinin zorunlu olduğu arabuluculuk durumlarını ifade eder.  Taraflardan biri dava sürecini başlatmadan önce tarafsız bir arabulucuya başvurmalıdır. Bu durumlarda arabulucuya başvurmadan dava açıldığında mahkeme davayı direkt olarak reddedecektir.

Zorunlu Arabuluculuğa Hangi Durumlarda Gidilir?

Tarafların zorunlu olarak arabuluculuk makamına gitmesini gerektiren durumlar şu şekildedir;

 • Tüketici Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk

Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlık davalarından önce zorunlu arabuluculuk şartı vardır.  Şu durumlarda tüketici uyuşmazlığı arabuluculuğuna başvurmak zorunludur;

 • Hakem heyeti kararı itirazı 
 • Hakem heyeti uyuşmazlıkları
 • 74/A altıncı fırkası ve 74. madde davaları
 • Tüketici mahiyetindeki taşınmazdan doğan anlaşmazlıklar
 • Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk 

Türk Ticaret Kanunu 5/a maddesinde yer alan tüm ticari dava, özel kanunlarda yer alan ticari davalarda, bir miktar paranın ödenmesi davalarında, tazminat taleplerinde arabulucuya gidilmelidir. Arabuluculuk makamı 6 hafta içinde kararı verecektir.

 • İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk

Arabuluculuk makamının en çok başvurulduğu alan iş hukukudur. İşçi ve işveren arasındaki sorunlarda öncelikle arabuluculuk makamına gidilmelidir.

İş hukukunda zorunlu arabuluculuk durumları şu şekildedir;

 • İşe İade Davaları: İş sözleşmesinin hukuka aykırı olarak iptal edilmesi durumunda işçilerin geri dönmesine yardımcı olan davalardır. İşçi öncelikle işe iade davası açmadan arabuluculuk makamına gitmelidir.
 • Kıdem Tazminatı: İşyerinde en az 1 yıl çalışan bir işçinin çalıştığı sürede kazandığı kıdeme karşılık alacağı tazminatta alınamama ve anlaşamama durumlarında arabuluculuk makamına gidilmelidir.
 • İhbar Tazminatı: İşçiye bildirmeden haksız olarak iptal edilen iş sözleşmelerinde işçiye verilen ihbar tazminatında miktar belirleme, hak kazanma bilgisi, ödeme şekli gibi anlaşmazlıklarda arabuluculuk desteği alınabilir.
 • Fazla Mesai Ücreti:  İşçinin haftalık olarak 45 saati aşan çalışmalarında saatlik çalışma başına saat ücretinin %50 fazlası kadar mesai ücreti verilmesi zorunludur.   Yıllık izin ücreti,  genel tatil ücreti,  milli ve dini bayram ücretleri de bu kapsama dahildir.
 • İşçi ve İşveren Hakaret  Etme Durumu: İşçi ve işveren arasında hakaret olması durumunda tazminat davası açmadan önce arabuluculuk makamına başvurmak gerekir.

Zorunlu Arabuluculuk Başvurusu Nasıl Yapılır?

Taraflar arasında bir anlaşmazlık çözülemediğinde taraflardan biri zorunlu olarak arabuluculuk makamına gitmelidir. Bunun için arabuluculuk siciline kayıtlı arabuluculara gidilmesi gerekir.  Arabuluculuk bürosu olarak iş hukuku uyuşmazlıklarını çözecek arabulucuyu görevlendiriyoruz.

İş hukukunda başvuru süreci şöyledir;

 • İşçi başvuru için işverenin ikametinin yer aldığı ya da işyerinin bulunduğu yerdeki bürolara başvuru yapılabilir.
 • Başvuru işveren tarafından yapılacaksa işçinin ikametgahının olduğu ya da işin bulunduğu yerdeki arabuluculuk bürolarına başvuru yapılabilir.
 • Arabuluculuk bürosu bulunmayan adliyelerde bu görevi Sulh Hukuk Mahkemesi yürütmektedir.

Her türlü anlaşmazlık durumunda kısa sürede tarafsız ve hukuk çerçevesinde bir çözüm için büromuzdaki arabuluculuk avukatları devreye girecektir.