İcra Avukatı

İcra avukatı, ortada bir borç ilişkisi olması durumunda ve borçlu olan kişinin üzerine düşen borcu ödememesi durumunda alacaklı tarafından gerçekleştirilen talep üzerine borcun yasal yollarla tahsil edilmesi sürecini yürütür.  Bir borç ilişkisinde gerçekleştirilecek icra işlemleriyle ilgili borçlunun hem taşınır hem de taşınmaz mallarının tespit edilmesi için İcra ve İflas Müdürlüklerindeki işlemleri icra avukatı yürütür.

Türk kanunlarına göre bor ilişkisi iki kişi ya da iki kurum arasında doğabileceği gibi bir kişi ile bir kurum arasında da doğabilir.  Borçlu olan bir kişi ya da kurum ödemeye söz verilen tarihte borcun ödememesi durumunda alacaklı yasal süreci başlatma hakkına sahiptir.  

Alacaklı taraf olarak icra işlemlerinin başlatılması, yürütülmesi ve takip edilmesi, lehinize sonuçlandırılması adına deneyimli icra avukatlarımızdan destek alabilirsiniz. İcra avukatlarımız borçlu olan kişi için de danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir. İcra Hukukuna konu olan bir durumda haksız yere borçlandırılmanız gibi durumlarda bize başvurabilirsiniz.

İcra Avukatına Hangi Durumlarda Başvurulur?

Büromuzda görev yapan icra avukatları İcra ve İflas Hukuku kapsamındaki tüm durumlarla ilgilenmektedir. Büromuza kişi ya da kurum olarak başvurabileceğiniz işlemler şu şekildedir;

  • Alacaklı ve borçlu arasında borcun anlaşmalı tahsil edilmesi sürecinde yardımcı oluyoruz.
  • Alacaklı borcun tahsili için borçluyla görüşebilir. Görüşme sonrasında borçların tahsil edilememesi durumunda İcra İflas Müdürlüğünde icra takibi sürecini başlatıyoruz.
  • İcra ve iflas davalarıyla ilgili gerçek ve tüzel kişilerin dava boyunca temsil edilme sürecini yönetiyoruz.
  • Borçlu kişinin mal varlıkları belirlendikten sonra haciz işlemleri yapılabilir. Hacizli malların satılması ve satışı yapılan mallar üzerinden gelen tutarın alacaklara yönelik tahsil edilmesinde avukatlarımız sizlere destek oluyor.
  • Borçlu tarafından rehin ya da ipotek verildiyse nakit paraya çevrilmesi sürecini takip ediyoruz.
  • Finansal kiralama ya da kredi sözleşmelerinden doğan alacaklarla ilgili icra takibini profesyonel ekibimizle sizin adınıza yürütüyoruz.
  • Borçlunun verdiği çekin karşılıksız çıkması durumunda dava açma ve davayı takip etme sürecinde bizlerden destek alabilirsiniz.
  • Borç ya da kötü niyet kapsamında açılmış olan icra davalarında mağdur olan borçlu için itiraz sürecinin başlatılması ve takip edilmesi iş ve işlemlerini yürütüyoruz.
  • Senet kapsamından doğan alacaklarda ilamlı takip sürecinin başlatılması, borçlu olan kişinin mal varlığının sorgulanması, mevcut mal varlığına haciz koyulması, hacizli malların satılması ve alacakların tahsil edilmesi konusunda icra avukatlarımıza başvurabilirsiniz.

İcra Davaları Nelerdir?

İcra avukatı tarafından yürütülecek icra ve iflas davaları çok çeşitlidir. Avukatlarımızdan destek alabileceğiniz icra davaları genel olarak şöyledir;

Ödeme Emrine İtiraz:  İcra dairelerinin ödemeyi borçluya tebliğ etmesinden sonra 7 gün içinde itiraz hakkı vardır.  Adresinizin bulunduğu yerdeki İcra mahkemesine itiraz davası açma sürecini sizin adınıza yürütüyoruz.

İmzaya İtiraz:  Bir senet üzerinden başlatılan icra takibi sürecinde senetteki imza kişiye ait değilse borçlu taraf olarak imzaya itiraz sürecinizi yürütüyoruz. İtiraz edilmeyen borçları ödemekle yükümlü olduğunuzu hatırlatalım.

Borca İtiraz:  Bir borç ilişkisinde borcun tamamına itiraz edebilirsiniz. Sözlü olarak borca itiraz etmeniz yeterlidir. Geçerli bir sebep bildirerek borçtan kurtulabilirsiniz.

İtirazın İptali Davaları: Borçlunun ödeme emrine itiraz davası açması durumunda alacaklı da itirazın iptali davası açabilir.
İcra Mahkemesinde İtirazı Kaldırma Davası:  Alacaklı İcra İflas Kanunu kapsamında 68 ve 68a maddelerindeki belgeleri barındırıyorsa icra mahkemesinde itirazın kaldırılması davası açabilir.  Borçlunun ödeme emrine itirazı size tebliğ edildiği tarihten itibaren 6 ay içinde bu davayı açabilirsiniz.

Borçtan Kurtulma Davaları: İcra mahkemesinin itiraz kaldırmaya yönelik verdiği karardan sonra borçlu borçtan kurtulma adına dava açabilir.

Menfi Tespit Davaları:  Borçlu alacaklının istediği borcun gerçek olmadığını iddia etmek adına menfi tespit davası açabilir.

İstirdat Davaları:  Borçlu icra takibine itiraz etmediği, itirazın reddedildiği ve borçlu olmamasına karşın borcu ödediği durumlarda tutarı geri almak adına dava açabilir.

İhtiyatlı Haciz: Alacaklı borçlunun zamanında ödeme yapması konusunda güvence adına geçici bir süreliğine mallarına el koyabilir.

Kira İcra Takibi:  Kiracının kirasını ödemediği durumlarda ihtar gönderilmesi ve dava açılması sürecinde icra avukatı desteği alabilirsiniz.

Tahliye Davası:  Haklı bir sebebi olan mülk sahipleri dava yoluyla kire sözlenmesi sona erdirme ve kiracıyı çıkarmak adına her zaman dava açabilir.