Miras Hukuku Avukatı

Miras Hukuku avukatı, bir bireyin vefatından sonra mirasının paylaşılması sürecinde danışmanlık ve temsilcilik hizmeti veren kişidir. Bunun dışında Miras Hukuku kapsamına giren tüm konularda miras  avukatıyla çalışılabilir. Bir bireyin ölümünden ya da gaipliğine karar verildikten sonra mirasının nasıl paylaşılacağı kanunla açık şekilde belirlenmiştir. Buna rağmen kişilerin ölümünden sonra miras paylaşımı hakkında çok sayıda sorun yaşanmaktadır.

Miras paylaşımı konusunda bir anlaşmazlık durumunda problem mahkemelerde çözülür.  Miras davalarında tarafsanız miras hukuku avukatlarımızdan destek alarak hakkınızı arayabilirsiniz. Miras konul anlaşmazlıklarda ilk olarak mirasçı statüsündeki kişiler kendi arasında anlaşma yoluna gider. Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda taraflardan biri mahkemeye başvurabilir. 

Miras Hukuku kapsamında mahkemede her mirasçı payını alır. Mirasın reddedilmesi durumunda 3 ay içinde başvuru yaparak talep edebilirsiniz. Miras hukuku avukatı olarak görev yapan avukatlarımız sizlere Miras Hukuku konusunda her türlü desteği verecektir.

Miras Hukuku Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Miras Hukuku alanında birçok dava türü vardır. Davaların kolayca sonuçlanması adına bir avukatla çalışmanız doğru olacaktır.

Miras hukuku dava türleri genel olarak şöyledir;

 • Mirasçı belgesi verilmesi davaları
 • Mirasçı belgesinin iptali ve yenilenmesi davaları
 • Miras yoksunluğu tespiti davası
 • Tereke tespiti ve korunması davaları
 • Tapu kütüğündeki ile mirası bırakanın aynı kişi olduğunu tespite yönelik dava
 • Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tespit davaları
 • Miras denkleştirme ve tereke iade davaları
 • Miras sözleşmesi davaları
 • Saklı paya sahip mirasçıların tenkis talebi davaları
 • Miras istihkakı davası
 • Miras iflas hükmünce tasfiye davası
 • Miras reddi iptali davaları
 • Mirasçının ve miras bırakanın gaipliğine yönelik davalar
 • Miras paylaşımına yönelik davalar
 • Tereke davaları
 • Miras tahkim sözleşmesi iptali davaları
 • Borçlu mirasçıya kayyım atama davası
 • Vasiyetname açma ve okumaya yönelik davalar
 • Mirastan feragat sözleşmesi geçerliliği tespiti davaları
 • Yakın mirasçıların miras reddi durumunda miras tasfiyesi davası
 • Mirasın borca batık olduğunu tespit davası
 • Mirasçılıktan çıkarma tasarrufuna yönelik iptal davaları
 • Mirasın resmi defterine yönelik davalar
 • Ön ve art mirasçı atanma davaları

Miras Hukuku kapsamında yer alan davalar genel olarak böyledir. Farklı dava türleri konusunda bilgi almak için avukatlarımızla görüşebilirsiniz.

Yasal Miras Paylaşımı Nasıl Olur?

Yasal miras paylaşımı Miras Hukuku içinde en önemli konulardan biridir. Yasal miras paylaşımı mirası bırakan bireyin vasiyetname bırakıp bırakmama durumuna göre şekillenir. Yasalara uygun bir vasiyetname oluşturan kişilerde saklı paylara göre paylaşım olur. Vasiyetname düzenlemeden vefat eden kişilerde eşinin hayatta olup olmadığı da miras paylaşımında etkilidir.

Miras bırakan kişinin eşi hayattaysa ve eşi çocuklarıyla birlikte mirasçıysa mirasın dörtte biri sağ olan eşe; dörtte üçü ise çocuklar arasında eşit pay edilir.

Miras bırakan kişinin ebeveynleri ve eşi mirasçıysa mirasın yarısı sağ olan eşe; diğer yarısı ebeveynlere eşi şekilde paylaştırılır.

Miras bırakan kişinin eşi ile birlikte büyükanne ve büyük babası mirasçıysa mirasın dörtte üçü eşe; dörtte biri ise büyükanne ve büyükbaba arasında eşit paylaştırılır.

Miras bırakan kişinin eşi hayatta değilse miras alt soy arasında eşit olarak pay edilir. Alt soyu olmayan kişilerde miras üst soy arasında eşit pay edilecektir.

Miras bırakan kişi vasiyetname bırakmadıysa eşin sağ olup olmamasına göre yukarıda belirtilen durumlar dikkate alınacaktır.  Yasal bir mirasçı atanmamışsa miras paylaşım süreci hemen başlar.

Miras paylaşımı sürecinde miras hukuku avukatı olarak danışmanlık ve temsil hizmeti veriyoruz. Sizin adınıza miras davaları açma, takip etme sürecini yürütüyoruz. Profesyonel ekiplerimiz sayesinde mirastan payınızı en kısa sürede alabilirsiniz.

Mirastan Kimler Pay Alma Hakkına Sahiptir?

Türk kanunlarına göre mirasın paylaştırılmasında zümre sistemi esastır. Ölen bir kişinin mirasından üçüncü zümreye kadar akrabalar pay alma hakkına sahiptir.

Zümre sistemi şu şekildedir;

 • Birinci zümre miras bırakan kişinin çocukları ve torunlarının olduğu alt soyudur. 
 • İkinci zümre anne baba, kardeşler ve yeğenleri barındıran kısımdır.
 • Üçüncü zümre miras bırakan kişinin büyükanne, büyükbaba, amca, hala, teyze ve dayıları olacaktır.

Miras Hukukuna göre bir tek bu üç zümre mirastan yasal olarak pay alabilir. Diğer akrabalar bir pay alamaz. Yasal mirasçılar dışında kan bağı olmayan kişiler de mirastan pay alabilir. Bu durum miras bırakan kişinin hayattayken yasal vasiyetname düzenlemesiyle olabilir.  Mirasçılar arasından birinci zümre içinde yaşayan bir birey varsa ikinci zümreden hiçbir birey mirastan hak talebine bulunamaz.