Bilişim Hukuku Avukatı

Bilişim Hukuku avukatı, internette işlenmiş olan suçlarla birlikte bilişim sisteminin kullanıldığı özel hukuk uyuşmazlıklarıyla ilgilenen kişidir.  Bu alanda hizmet veren avukatlar bilişim avukatı, internet avukatı ya da bilişim suçları avukatı olarak da anılmaktadır. Yasal mevzuatta bilişim avukatı kavramı yoktur. 

Bilişim alanı, elektronik ve teknolojik araçlarla bilginin aktarılmasıdır. Pos cihazı, bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi akıllı cihazlarla bilgi aktarımı bu alana girer. Ayrıca sosyal medya da bu kapsama girmektedir. Mail, Whatsapp, Telegram gibi uygulamalar da bilişim sistemi içine girmektedir. Bu kapsamda işlenen suçlarda ve özel hukukta bilişim gerektiren konularda bilişim hukuku avukatı olarak müşterilerimize destek oluyoruz.

Ülkemizde ve dünyada bilişim suçları konusunda yasal uygulamalar ve mevzuat değişiklikleri yapılmaktadır. Türkiye’de ve uluslararası hukukta mevcut tüm bilişim hukuku gelişmelerini takip eden avukatlarımız sizlere bu konuda danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir. 

 E ticaret faaliyetleri ya da internet üzerinden satın alınan alışverişlerde bilişim hukuku desteği alınabilir. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden yapılan incelemelerde de avukatlarımız hizmet vermektedir.

Bilişim Hukuku Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Bilişim suçları avukatı, yani siber suçlar avukatı Ceza Hukuku kapsamında tanımlanan bir uzmanlık alanı değildir. Bilişim konusunda kendi çabasıyla uzmanlaşa avukatlarımız bilişim suçları kapsamında şu davalara bakmaktadır;

Bilişim Sistemine Girme Suçu:  Youtube, Instagram, Youtube gibi sosyal medya araçları; mail, Whatsapp, Telegram gibi iletişim sistemlerindeki suçları kapsamaktadır. İzinsiz olarak bir kişinin iletişim hesaplarına ya da sosyal medya hesaplarına girilmesini kapsar. Şifre kırma ve şifreyi öğrenerek izinsiz girme durumları suç tespit etmektedir.  Bu kapsamda teknik deliller, taraf beyanları ve tanık beyanlarına başvurulur.

Bilişim Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Veri Yok Etme Suçları: Bir kişiye ya da kuruma ait bilişim sistemlerine girilerek sisteme girmeyi engelleme, sistemi bozma, erişilmez hale getirme ya da verileri yok etme de bilişim suçudur. 

Bankamatik ve Kredi Kartı Kötüye Kullanma Suçu:  Bankamatik ve kredi kartlarının kötüye kullanılması önemli bir bilişim suçudur. Fiziksel olarak ya da internet üzerinden bu suç işlenebilir. Pos cihazı sahtekarlığı, internet üzerinden izinsiz alışveriş yapılması, bankamatik üzerinden havale yapma, çekim yapma gibi konular bu dava kapsamına girer.

Yasak Cihaz ve Program Kullanma Suçu. Bir cihazın, bilgisayar programının, şifre ve güvenlik kodunun bilişim suçu işlenmesi adına araç olarak kullanılması durumunu ifade eder.  İzinsiz kişilerin sosyal medya hesaplarına erişimi sağlayan programları ifade etmektedir.

Tüm bunlar dışında bilişim hukuku avukatları davalarda bilişim sistemleriyle delil elde etme gibi konularda da destek verirler.

Özel Hukuk Davalarında Bilişim Avukatının Rolü Nedir?

Boşanma, alacak, tazminat ve ticari davalarla ilgili özel hayat ilişkileri internet temelli yaşandıysa özel hukuk davalarında da bilişim avukatlarımız devreye girer. Boşanma davalarında taraflar sosyal medya ya da iletişim uygulamaları üzerinden tehdit ve hakaret gibi suçlar işleyebilir. Bu durumda bilişim avukatı mağdur taraf için önemli bir avantaj sağlayabilir.

Özellikle boşanma sürecinde aldatma olgusu gibi durumlarda sosyal medya hesaplarına girme durumlar olabilir.  Kişiye ait bu hesaplara gizlice girme ve telefondaki kayıtları gizlice alma suç teşkil etmez. Bilişim sistemi ve programda boşanma davasıyla ilgili olmayan verilerin kasten yok edilmesi, erişilmez kılınması ve değiştirilmesi bilişim suçudur.  Boşanma sürecinde iddia ispatı amacı dışındaki deliller suç unsuru olabilir. 

Tazminat ve alacak gibi özel hukuk davalarında internet ortamındaki yazışmaları çıktıları dava dosyasında delil olabilir. Bu yazışmalar inkar edildiğinde bir delil niteliği olmaz. Bu yüzden bilişim avukatları yazışmaların teknik yöntemlerle delil olarak davada yer almasını sağlar.

Bilişim Avukatı Ücretleri

Bilişim avukatı ücretleri konusunda taraflar arasında bir anlaşma yapılmalıdır. Davanın türü, bilişim alanında kullanılacak teknik yöntemlerin maliyeti, davanın süresi, davanın emek durumu gibi birçok unsur ücretleri değiştirecektir.

Bilişim avukatlarımızdan temsil, danışmanlık ve diğer konularda destek almadan evvel ücret bilgisi bizimle iletişime geçerek alabilirsiniz.  Bilişim avukatlarımız IP numarası tespit etme,  ispat amacıyla e-tespit işlemi yapma,  internetten mahkeme kararıyla içerik kaldırma ya da silme gibi konularda da yardımcı olmaktadır. İnternet ortamındaki her türlü haksız fiil için büromuzla iletişime geçerek destek alabilirsiniz.