Şirketler Hukuku Avukatı

Şirketler hukuku avukatı,  işletmelerin her türlü konuda temsil ve danışmanlık hizmeti aldığı kişilerdir. Şirketler ticari faaliyetlerinde ve yönetim sürecinde profesyonel avukatlık desteğine ihtiyaç duymaktadır.  Şirketlere hukuki kuralların çiğnenmesi durumunda çok ciddi boyutlarda hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanabilir. Bu yüzden şirketler her türlü çalışmasını kanunlar çerçevesinde yerine  getirmelidir.  Hem ulusal hem de uluslararası şirketler hukuku kapsamında avukatlarımızdan yardım alabilirsiniz.

Avukatlarımız şirketin dava süreçlerinde, taraf olduğu sözleşmelerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde ya da şirketin taraf olduğu her işlemde hukuki faydayı dikkate almaktadır. Şirketler hukuku avukatlarımız şirket adına tüm iş ve işlemlerin takibini yapar. 

Avukatlık Kanunu 35. maddesi kapsamında esas sermaye miktarının beş katı ya da daha yüksek sermayesi bulunan anonim şirketler ve üye sayısı 100 ve daha fazla olan yapı kooperatifleri resmi avukat bulundurmalıdır.

İşletmelerin hakla ilişkiler servisleri ve ticari faaliyetlerindeki tüm davalarında avukatlık hizmeti sağlıyoruz. Ayrıca şirketler hukuku kapsamında tüm konularda hukuk danışmanlığı hizmetlerimizden de yararlanabilirsiniz.

Şirketler Hukuku Avukatına Hangi Durumlarda Başvurulabilir?

Şirketler hukuku avukatına başvurulabilecek durumlar şu şekildedir;

 • İşletmeye ait hukuki dava, danışmanlık ve önleyici hukuk gibi avukatlık hizmetlerinde
 • Bir şirketin taraf olduğu ya da olmayı düşündüğü sözleşmelerin hazırlanması, revize edilmesi ve incelenmesi
 • Şirketlerin resmi olarak kuruluş süreci
 • Yabancı kaynaklı şirketlerin Türkiye’de şube açmaya yönelik iş ve işlemleri
 • Şirketlerin genel kurul hazırlık süreci
 • Yönetim kurulu kararlarının hukuka uygun hazırlanması
 • Şirketlerin tür değiştirmeye yönelik yasal süreçleri
 • Şirketlerin sermayesinin arttırılması ya d azaltılması işlemleri
 • Genel kurul kararlarının iptal edilmesi davası
 • Yönetim kurulu üyelerine karşı sorumluluk davası
 • Hissedar sözleşmelerinin hazırlanması
 • Hisse alım sözleşmelerinin hazırlanması
 • Çalışan kişilere hisse senedi verilmesi işlemleri gibi konularda  büromuzdan destek alabilirsiniz.

Şirketler Hukukunda Avukatın Rolü Nedir?

Günümüzde şirketler tüm iş ve işlemlerini yasalara uygun olarak yapmak zorundadır. Bu yüzden yapılacak sözleşmelerde ya da tüm süreçlerde yasalara aykırı bir durum olmaması adına şirketler hukuku avukatlarından görüş ve danışmanlık hizmeti alınabilir.

Şirketler hukuku bir işletmenin kuruluş sürecini ve kurulduktan sonra ticari hayatında faaliyet gösterebilmesi için uyması gereken kuralları kapsar. Bu yüzden bir şirketin devamlılığı için şirketler hukuku avukatı çok önemlidir.

Şirketler hukukunda avukatın rolü şu şekildedir;

 • Bir işletmenin kuruluş sürecinden tasfiye sürecine kadar tüm hukuku durumlarda yol göstericidir.
 • Bir şirket tarafından hazırlanan her türlü sözleşmenin düzenlenmesi ve karşı taraflardan gelen sözleşmelerin kontrolünü gerçekleştirir.
 • Şirketlerin sermayesinin azaltılması ve arttırılması işlemlerini yürütmektedir.
 • İşletmelere hukuki danışmanlık hizmeti verir. Bu sayede işletmenin gerek duyduğu tüm hukuki konular hakkında bilgileri sağlar ve gelişmeleri takip eder.
 • İşletmenin her türlü tahsilat işleminde gerekli takibi ve icra işlemlerini yürütür.
 • Şirketlerin vergi ihtilaflarına yönelik tüm hukuki işlemleri hayata geçirir.
 • Şirketin aleyhinde açılan tüm davaları her aşamada takip eder.
 • Şirketin lehine açılması gereken tüm davaların açılma işlemlerini yapar ve takibini gerçekleştirir.
 • İş Hukuku davalarında işçi ve işveren haklarının korunmasını sağlar.
 • İnsan kaynakları servisine hukuki destek verir.
 • İş sözleşmelerini revize eder.
 • Personel özlük dosyalarında uyuşmazlık olmaması adına revizeleri gerçekleştirir.
 • Ücret bordrolarında iş mahkemesi davalarını yürütür.
 • Maaş hacizlerine yasal cevapları düzenler.
 • Fesih evraklarını tanzim eder.
 • Personellere yapılacak ihtarların iş hukuku mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi ve revize edilmesini sağlar.
 • Şirket adına haciz işlemlerini gerçekleştirir.
 • Vergi hukuku ve idare hukuku davalarının açılması ve itirazların yapılması konusunda şirkete hukuki destek sağlar.

Şirketler Hukuku Avukatı Ücretleri

Şirketler hukuku avukatı ücretleri konusunda büromuzla iletişime geçebilirsiniz. Şirketler büromuzdan sürekli olarak temsil hizmeti ya da belirli konularda danışmanlık hizmeti alabilir. Tarafların anlaşma durumuna göre avukatlık ücretleri ve ödeme durumu gibi konular belirlenmektedir.

Büromuzda görev yapan şirketler hukuku avukatları şirketlerin kuruluşundan sonra ticari faaliyetlerin tamamında, ticari ilişkilerde, alım-satım sözleşmelerinde, danışmanlık sözleşmelerinde hazırlama, yapılan sözleşmelerin kontrol edilmesi ya da şirket yararına gerekli revizelerin yapılması desteğini sağlar.

Avukatlarımız şirketlere düzenli olarak hukuki danışmanlık hizmeti veriyor. İlerleyen dönemlerde şirket açısından hukuki uyuşmazlıkların yaşanmaması adına şirketler hukuku avukatı önemli rol oynar.  Şirketler çek ve senet gibi kıymetli evrakların  tahsil edilememesi durumunda da yasal süreçler için büromuza başvurabilir.