Vekaletname

Vekil: Av. İzgi Ecem ÇUBUKCUOĞLU GÜRKANLI

Adres: Mustafa Kemal Cad. Enderun Sok. No:7/5 Cevizli, Kartal İstanbul

Baro: İstanbul Barosu

Baro Sicil No: 46519

TCKN: ************

 

Vekil: Av. Tahircan ÇUBUKCUOĞLU

Adres: Mustafa Kemal Cad. Enderun Sok. No:7/5 Cevizli, Kartal İstanbul

Baro Sicil NO: 82925

TCKN: **********

 

Dava için matbu yetkilere ek olarak;

-Ahzu Kabz,

-Davadan ve temyizden feragat,

-Davayı kabul veya redde,

-Teminat yatırma ve geri alma,

-Vekaletteki tüm yetkilerin birlikte veya ayrı kullanmak üzere

Başkalarını tevkil, teşrik ve azil, yetkileri verilmelidir.

 

Şirketler için;

Şirket yetkililerinin imza sirküleri ve yetki belgesi gerekmektedir. Şirket yetkilisi şirket adına vekalet verirken kendi adına da asaleten vekalet verebilir.

 

Boşanma, tanıma ve tenfiz için;

Bu vekalet için yanınızda en az 2 adet fotoğraf bulundurmalı ve notere mutlaka boşanma, tanıma ve tenfiz için vekalet verildiği söylenmelidir.