Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Gayrimenkul Hukuku avukatı; bir gayrimenkulün alım satımında bürokratik iş akışı için hem alıcı hem de satıcıya danışmanlık ve temsil desteği veren kişidir. Gayrimenkul konusunda her aşamada profesyonel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Avukatlarımız sizlere bireysel ya da kurumsal yatırım yapma, kayyum üzerinden mülk satın alma, ipotekli satış gerçekleştirme gibi birçok konuda destek oluyor. Boşanma davalarında mal paylaşımı konusunda da gayrimenkul avukatlarımızdan görüş almanız önemlidir.

Avukatlarımız çalışmalarını Taşınmaz Hukuku kapsamında yürütüyor. Arazi, ofis, daire gibi tapuda taşınmaz olarak nitelendirilen tüm mülklerde tescil, mahkeme, icra, miras, işgal ve ipotekli satış gibi konularda destek veriyoruz. Ayrıca mülkiyet hakkı, irtifak hakkı ve ipotek hakkı gibi konularda da bizlerden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Müşterilerimize hukuka aykırı kamulaştırma, kira sözleşmesine bağlı haksızlık, ihtilaf gibi konularda uzlaşma yapılamaması durumunda arabulucu olarak da destek oluyoruz.  Her avukattan gayrimenkul avukatı olarak destek alamazsınız. Hukuk fakültesi bitirdikten sonra staj sürecini de başarıyla tamamlayan avukatlar Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı yüksek lisansından mezun olduktan sonra bu alanda hizmet vermeye başlar.

Gayrimenkul Hukuku Avukatı Görevleri Nelerdir?

Gayrimenkul hukuku avukatı olarak ihtilaf görülmesi durumlarında dava açma, süreci yürütme ve satışın gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütüyoruz.  Tapunun devredilmesi sırasında yaşanan haksızlıklarda tapu iptali ve tescil davalarında da avukatlarımızdan destek alabilirsiniz. Alım satım işlemlerinde bürokratik anlamda destek verdiğimiz müşterilerimize ipotek koyma ve kaldırma, paraya çevirme konularında da hizmet veriyoruz.

Kiracının tahliye edilmesi, icra işlemleri, kira sözleşmesinin iptali, tesis ve işleme alınma süreçlerinde büromuza başvurabilirsiniz. Gayrimenkul alanında yabancıların mülk edinme sürecinde de danışmanlık hizmeti veriyoruz. Haksız satış yapılması, mirasın bölünmesi, vasiyet işlemlerinde, satış vaadi sözleşmelerinde de büromuzda görev yapan gayrimenkul avukatları devreye girer.

Avukatlarımız Taşınmaz Hukuku kapsamındaki tüm dava ve anlaşmazlıklarda danışanlarına yardımcı olur. Özellikle yüklü miktarda olan alım satım işlemlerinde bir problem olmaması adına avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.  Yüklü miktarda olan alım satım işlemlerinde danışmanlık hizmetlerimiz sayesinde hem zamandan hem de maddi olarak kazanç sağlayabilirsiniz. 

Gayrimenkul Davaları Nelerdir?

Taşınmaz Hukuku kapsamında giren ve gayrimenkul hukuku avukatı tarafından bakılabilecek davalar şu şekildedir;

Tapuda Değer Düşüklüğü Davası: Tapuda bir taşınmazın değerinin düşük gösterilmesinde tespit davası açabilirsiniz.

Geçit Hakkı davaları: Kendi taşınmazınıza ulaşabilmek için başka birine ait gayrimenkulü kullanmanız gerekliyse hakkaniyete göre anlaşmazlığı çözmek adına geçit hakkı davası açılabilir.

Kira Sözleşmesinin Feshi Süreci: Kiracı ya da ev sahibi çeşitli nedenlerle kira sözleşmesi iptali ve fesih protokolü gerçekleştirebilir. 

İhale Fesih Davaları: İcra, ortaklık sonlandırılması gibi durumlarda gayrimenkul ihale satışında usulsüzlük gibi durumlarda zararlı olan taraf ihaleyi iptal etme davası açma hakkına sahiptir.

Önalım ve Şufa Davası:  Önalım hakkı olan durumlarda bu davalar açılabilir.

Arsa Sahibi ve Müteahhit Uyuşmazlıkları:  Müteahhit tarafından kat karşılığı yapılan binalarda iki taraf arasında sözleşme olmaması, geç teslim edilme ve arsa sahibinin tapu devri yapmaması gibi durumlar dava yoluyla çözülebilir.

Arsa Payı Davaları:   Kat mülkiyetlerinde bağımsız bölümde hak sahipleri arsa payıyla sınırlandırılır. Arsada payı fazla olan kişi söz hakkına sahiptir.  Ortak alanların kullanımı konusunda arsa payı davaları açılabilir.

Aidat Davaları: Site ya da binalarda aidat tutarlarının yüksek olması, ortak giderlerin kişilere eşit paylaştırılmaması gibi durumlarda site aidat için aidat davaları açılabilir.  Her bina sakininin aidat belirleme usullerini öğrenme hakkı vardır.

Devremülk Davası:  Devremülk satın alınması, devredilmesi ve sonraki süreçteki uyuşmazlıklarda dava yoluna gidilebilir.

Ortaklık Giderme Davası:  Bir taşınmaz üzerinde biden fazla kişinin payı olması durumunda anlaşmazlık varsa ortaklığın giderilmesine yönelik mahkemeye başvurulabilir.

Kira Bedeli Tespit Davası:  Kiracı ve ev sahibi arasında kira bedeline yönelik bir anlaşmazlıkta kira bedeli tespit davası açılır. Avukatlarımız bu süreçte arabuluculuk desteği vermektedir.

Kira Davaları: Kiracı kirayı ödemediyse ya da belirtilen tarih geçtiyse mülk sahibi kiraya yönelik borçlar için icra takibi başlatabilir.

El Atma Önleme Davaları: Bir taşınmazın hak sahibi olmayan kişi tarafından kullanılmaya devam etmesi  durumunda el atmayı önlemek adına dava açılabilir.

İntifa Hakkı Kaldırma Davası: Bir bireyin hayatta olduğu süre boyunca kullanma hakkı veren irtifa hakkının kaldırılmasıyla ilgili durumlarda gayrimenkul hukuku avukatı yardımcı olabilir.