Nafaka Avukatı

Nafaka avukatı, boşanma davalarında ya da boşanma sonrasında taraflar arasında nafaka belirlenmesi, nafakanın ödenmesi ya da ödenmemesi durumlarında yaşanan anlaşmazlıklara bakan kişidir.

Nafaka, Türk kanunlarında bulunan koşullar kapsamında nafaka yükümlüsü olarak belirlenen kişi tarafından ödenmesi gereken maddi tutardır. Bu tutar belirli kişilerin yaşamını sürdürebilmesi, asgari ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına mahkeme tarafından belirlenen tutar olarak ödenir.

Nafaka olarak sadece boşanma davalarında ödenmesi gereken tutar anlaşılmamalıdır. Geçimlik olarak da tabir edilebilen nafaka bir kişinin geçimi için gerekli olan iaşe, bakım ve eğitim giderleri gibi zorunlu giderler için ödenmesi gereken tutarı da ifade etmektedir. Nafaka herkese ödenebilecek bir maddi tutar değildir. Kişilerin belirli bir dereceye kadar bulunan akrabalık bağıyla oluşan hısımlığı durumunda nafaka ödenmesine karar verilebilir.

Kişilerin bir yakını için ödemesi gereken nafaka isteğe bağlı değil, mahkeme tarafından belirlenen ve ödenmesi zorunlu olan bir bedeldir.  Bu bedel boşanma davası sürecinde ve bitiminde maddi zorluğa düşecek olan tarafa verilir. Nafaka ödemeleri aylık olarak yapılır. Bu borç başkasına devredilemez ve kişinin ölümü halinde sona erer. Yani nafakayı veren ya da alan kişi öldüğünde bu ödeme yükümlülüğü son bulur.

Nafaka Türleri Nelerdir?

Türk kanunlarına göre 4 farklı nafaka türü vardır. Nafaka türleri ve detayları Aile Hukuku kapsamında belirlenmiştir. Aile Hukuku avukatı, nafaka avukatı ya da boşanma avukatı adıyla bilinen avukatlarımız bu nafaka türlerinde sizlere danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir.

Nafaka türleri şöyledir;
Tedbir Nafakası:  Boşanma ya da ayrılık davası sürecinde eş ve çocuk için verilmesi karara bağlanan nafakadır. Boşanma ve ayrılık davası dışında da bu nafakanın verilmesine karar verilebilir.

İştirak Nafakası:  Boşanmayla sonuçlanan dava sonrasında çocuğun velayetini almayan eşin, eski eşine çocukların eğitim ve bakım giderleri adına ödediği nafakadır.  Boşanma davalarında istenebileceği gibi iştirak nafakası daha sonra ayrı dava olarak da istenebilir.

Yoksulluk Nafakası: Boşanma kararından sonra yoksulluğa düşecek olan tarafa, diğer eş tarafından ödenen maddi tutardır.  Boşanma davasında ya da yasal süre içinde ayrı bir dava olarak açılabilir.

Yardım Nafakası:  Yardım alamaması durumunda yoksulluk çekecek kişinin altsoy, üstsoy ve kardeşlerinde isteyebileceği ve geçinmesi için yeterli olacak tutarda ödenen nafakadır.

Bir davada nafaka ortaya çıkabilmesi için nafaka alacaklısının yoksulluğa düşme olasılığı kanunlar tarafından kabul edilmelidir.

Nafaka Hukukunda Yoksulluk

Yoksulluk kavramı göreceli bir terimdir. Türk kanunlarında yoksulluk kavramıyla ilgili bir yasal düzenleme yoktur.  Bunun için yoksulluk sınırı ya da açlık sınırı gibi istatistik verilere bakılabilir. 

Hukuk Genel Kurulu tarafından alınan bir kararda Anayasa’da yoksulluk kavramı;  yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım ve kültür gibi konularda bireyin maddi varlığını geliştirmesi için zorunlu olan harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayan kişi olarak nitelendirilmektedir.  Yukarıdaki durumlara bakarak mahkemeler tarafından kişinin yoksulluk kavramı içine girip girmediği belirlenebilir.

Nafaka Davası Hangi Mahkemeye Açılır?

Nafaka davaları Türk Medeni Kanunu kapsamında Aile Hukuku bölümünde düzenlenmiştir. Nafaka davalarını Aile Mahkemesine açabilirsiniz.  Kişi bu davaları yaşadığı yerdeki Aile Mahkemesine açabilir. 

İkametinizin bulunduğu yerde aile mahkemesi yoksa davaya bakmaya yetkili olan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır. Nafaka hukuku avukatı olarak görev yapan avukatlarımız nafaka davalarının açılması, gelir tespitlerinin yapılması, dava sürecinin yürütülmesi gibi konularda destek vermektedir. Ayrıca nafaka konusunda danışmanlık hizmetlerimizden de yararlanabilirsiniz.

Nafaka davası boşanma, boşanma iptali gibi davalar kapsamında görülebilir. Ayrıca taraflar ayrı bir dava olarak da nafaka davası açabilir. Bir dilekçe vererek nafaka davası açabilirsiniz.

Nafaka Tutarı Nasıl Belirlenir?

Nafaka tutarının belirlenmesinde nafaka alacaklısı ve nafaka yükümlüsü açısından iki farklı değerlendirme yapılır.

Bu süreçte iki farklı açıdan da bir değerlendirme yapmak gerekirse;

Nafaka Alacaklısı: Nafakayı alacak olan kişinin yoksulluğa düşmesini engellemek amacıyla nafaka düzenlenir.  Alacaklının ekonomik, sosyal ve eğitim durumu gibi koşullara göre belirleme yapılır. Çocuk yaşı, eğitim durumu, çocuğun sosyo-kültürel ihtiyaçlarına göre bu belirleme yapılmaktadır. 

Nafaka Yükümlüsü:  Nafaka verecek olan kişinin gelir durumu ve sosyal durumu tespit edilmelidir. Nafaka yükümlüsü kanunlara göre gücü yettiğince nafaka verebilir.  Nafaka verecek olan kişinin geliri, gideri, sosyal durumları dikkate alarak hakkaniyeti gözetme yoluyla bir tutar belirlenir.