Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli Boşanma davası, evliliğin sona erdirilmesi için mahkemeye başvurulmasıyla açılır. Boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’na göre açılacaktır. Davanın nasıl açılacağına ilişkin genel bir yol haritası şöyledir:

  1. Adım Avukat ile anlaşılması: Boşanma davası açmak isteyen kişi öncelikle bir avukat bulmalıdır. Avukat, boşanma davası sürecinde müvekkilinin haklarını savunmak ve yasal işlemlerini yürütmekle görevlidir. (Dava sürecinde avukat ile çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat olası hak kayıplarınız ve sürecin salahiyeti adına bir avukattan destek almanız tavsiye olunur.)
  2. Adım Dilekçe hazırlanması: Avukat, müvekkilinin taleplerini içeren bir boşanma dilekçesi hazırlar. Dilekçe, mahkemeye sunulacak olan resmi belgedir ve boşanma talebinin gerekçelerini ve isteklerini içermelidir.
  3. Adım Mahkemeye başvuru: Dilekçe hazırlandıktan sonra, avukat müvekkilinin adına mahkemeye başvurur. Mahkemeye başvuru, dilekçenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle gerçekleşir.
  4. Adım İlk duruşma: Mahkeme, başvuru tarihinden itibaren makul bir süre içerisinde ilk duruşmayı tayin eder. Bu süreç içerisinde taraflar arasındaki dilekçe teatisi sürer. Davacı yanın dava dilekçesi akabinde davalı yan cevap dilekçesi sunabilir. Buna mukabil davacı taraf cevaba cevap dilekçesi, davalı yan ise ikinci cevap dilekçesini sunar. İlk duruşmada, davacı kendisini vekil ile temsil ettirmiyorsa hazır bulunması gerekir. İlk duruşmada tarafların anlaşması durumunda “taraflar arasında düzenlenen protokol ile” boşanma kararı hemen verilebilir.
  5. Adım İddiaların ve delillerin sunumu: Tarafların anlaşamaması durumunda, iddialar ve delillerin muhakemesi için bir sonraki duruşma tarihi belirlenir. Bu duruşmalarda taraflar, kendi iddialarını ve delillerini savunurlar. İşbu celseler, çekişmeli boşanma davalarında uzun bir sürece yayılacaktır. Tarafların iddia ve taleplerine göre değişen bu süreç taraflar için her halükarda yoğun ve yorucu bir süreç olacaktır.
  6. Adım Karar aşaması: Tarafların iddiaları ve delilleri değerlendirildikten sonra, mahkeme kararını verir. Kararda, boşanmanın hangi sebeple gerçekleştiği veya gerçekleşmediği, çocukların velayeti, nafaka, ziynet eşyaları hususu, maddi-manevi tazminat gibi hususlar yer alır.
  7. Adım Kararın kesinleşmesi: Mahkeme kararı, tarafların itirazının olmadığı durumlarda kesinleşir. Kesinleşen karar, evliliğin sona ermesine ve diğer hususlara ilişkin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin talimatlar içerir.

Bu adımların detayları, davanın özelliklerine ve tarafların taleplerine göre değişebilir. Ancak, genel bir yol haritası olarak bu adımların izlenmesi gerekmektedir.